غسل آتشین
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٩   کلمات کلیدی:

میخواهم در شعله یک شمع خود را بشویم...

روحم را در شعله اش بچکانم و چکه چکه پاک شوم

و تمام افکار نا آرامم آهسته بسوزد...

تمام نگاههای خسته

افکار پوسیده

و درد های تلخ

و پاک شود سرم

در نگاه داغ شعله اتاق

تا سبک شوم

سبک...