بازار جهان
ساعت ٦:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٥   کلمات کلیدی:

 

http://ghalamnegar.persianblog.ir/

 

مگه میشه کالایی برای عرضه نداشته باشی؟

مگر اینکه نخوای عرضه کنی...

مگه میشه آدم کالایی داشته باشه و عرضه نکنه؟

مگر اینکه کالایی نداشته باشه...


مگه میشه آدم تو بازار این دنیا باشه و کالایی نداشته باشه؟

مگر اینکه تو بازار نباشی...

....

اگه تو بازار نباشی ، چطور زندگی میکنی؟!!!

تاز مانی که توی این بازاری باید زندگی کنی... کالا داشته باشی، عرضه کنی، بخری بفروشی و سود وضرر را تجربه کنی.

بازار شلوغه و هرکسی سرگرم کار خودشه....

مواظب باش بیکار نمونی که ضرر نکنی