در یاب
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٥   کلمات کلیدی:

 

فکر کردن به لحظات ناب زندگی خود لحظه ای ناب است در زندگی .... آنرا ثبت کنید.

لحظه های لذت آفرین شادی اینچنین ماندگار میشوند، چه برای آینده بخواهیمش و چه یادی از گذشته باشد هر دو در حافظه تاریخیمان ثبت می شود و ما به جاودانگی آنها میپیوندیم... ما و هر آنکس که به سراغش برود...