عادت کردن
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٧   کلمات کلیدی:

چه حکایتی است حکایت عادت...

تو زندگی میکنی در حالیکه زنده نیستی

راه میروی بی آنکه قدم برداری

میخری بی آنکه خرد کرده باشی

استفاده می کنی بی آنکه بهره ای برده باشی

نفس میکشی با ششهایی که باد نمیکنند...

 و این تویی آنکه نه صدا داری نه کلام... نه دوست نه دشمن...خواستن و نخواستن در تو همسانند.

این حکایت تلخ ماجرای روزمرگی یا مرگ روزهای ماست آن زمان که به چیزی شبیه زندگی عادت میکنیم.

چه تلخ....