سلطان فصلها
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٦   کلمات کلیدی:

.... این تو نیستی که دلگیری ،این منم که منتظرم

این تو نیستی که هزار رنگی ،منم که بی رنگم...

اگه تو پاییز سال شدی چیزی ازت کم نمی کنه ولی من خزان زده میشم و زرد و چشمهام منتظر تر

تو با زیبایی خودت به من نگاه کن که سلطان فصلها شدی و من در آغاز خزان...

 

امضا:یک برگ زرد