مردها نمیدانند...
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٩   کلمات کلیدی:

لطفا آقایان نظر بدهند

 

 

کاش مردها بدانند...آنها که میخواهند بگویند کاملند...

کاش بدانند آنکه میخواهند با او مودبانه دوست شوند، یک زن است.یک زن با تمام احساسهای زنانه.

کاش اینقدر اصرار بر داشتن رابطه ای دوستانه نداشته باشند.آنها که اینقدر احساساتشان سطحی است و شاید اینها از خلقتشان باشد نه از بی توجهی شان به امور و این بسیار خوش بینانه هست و شاید خوب.

ولی کاش پسرها و آنها که زنها را نمیشناسند بدانند این موجودات نه یک موجود سنجش هستند و نه دوست دارند ملعبه باشند.

این مدل ساده ایست وتکراری:اصرار بر دوستی بدون شناخت،استفاده از کلمات بدون فکر و هیجانی،نفهمیدن طرف مقابل، تاکید بر شنیدن جمله دلخواه و دقیقا نشنیدن دیگر حرفها و ....

سیر شدن از کاری عبث که فقط دلش میخواسته و  دیگر هیچ.

و این تنها یک سوی کاملا عادی ماجراست.در طرف دیگر انسان حساسی است که در سردرگمی رفتارها احساساتی شده و هنوز نمیداند چطور این ماجرا را در ذهنش سامان دهد... او را دوست به حساب بیاورد یا یک رفتار گذرا؟!!

 و این حس تا مدتی وجود دارد...

ولی مردها واقعا میدانند چه میکنند؟!؟!؟!؟؟شک دارم