رنگ دنیای من....
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٤   کلمات کلیدی:

پشت هر پلکی رنگی است

آنرمان که چشمهایشان را می بندند

با خوابهای صورتی

نارنجی

آبی و سفید

و من ...

در پشت پلک زدنهای بی خوابی

پر از سیاهی ام

پر از ازدحام رنگها

گنجینه رنگهای دیده و ندیده مردمم

که خواب از سرشان نمی پرد

و من به چشم می بینم

چه سنگین است

اینهمه دیده...

و صبح که دنیا را می نگرند

همان رنگ است:

نارنجی

صورتی

آبی و سفید

  و من باز

دنیا را سیاه می بینم

پر از رنگهای مردم خواب...