سایه حباب
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٥   کلمات کلیدی:

تمام زندگی ام چاهی بود

که هر چه تلاش کردم؛عمیقتر شد.

و من چقدر ساده ام

که همچنان...

نمی دانم سایه کدام حبابم

که در فضای نامتناهی ترکیده است

و من تکرار کدام چهار گوشه ذهنم

که چنین بسته ام؟

دستهایم خوشه خوشه تمنای خواب دارد

و من برای دستهایم زیباترین سفر را خواهم ساخت

برای جسمی که تمنای ماندن می کند و روحی که می رود...

من برای این سایه حباب سفر خواهم ساخت...