عشق به...
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳   کلمات کلیدی: عشق ،معلم

معلم به روی میز زد

کشید روی من صدا

تو عاشقی؟

چکید لحظه لحظه از لبان غنچه اش

تری عشق

و بازگشت در کلاس

تو ... عا ... شِ ... قی    ؟

عاشقی...

عاشقی!

بله ای معلم عزیز من

بله