چینی شکسته
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥   کلمات کلیدی:

من چینی شکسته بودم

تکه تکه بی صدا، بی رنگ

خواب مرگ می دیدم

دستی اما،

از تن من

چیزهایی خلق می کرد

چشمها، دستها، گونه ها و...

من شدم یک تکه و رنگ

من شدم شکل خود من

من شدم چیزی که او خواستم

من شدم چیزی که هستم

راستی من همینم؟

....

من که بودم؟