زخم
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٧   کلمات کلیدی:

 

گاه زخمی که به پا داشته ام.... زیر و بمهای زمین را به من آموخته است...

 

میخواهم کرکره را پاییم بکشم و بنویسم: تعطیل

برای همیشه.... برای همه ساعتهای نفرین شده ای که کسی را دوست ندارند و در تاریکی خودم بنشینم و با یک هیچ بزرگ چای بنوشم... چای تلخ