عشق بهتر است یا ثروت؟
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٦   کلمات کلیدی:

موضوع انشا امسال:

عشق بهتر است یا ثروت؟

گاهی فکر میکنم ما کمتر به موضوعات انشا در مدرسه فکر می کردیم. شاید اگر آن روزها ما، همه ما بیشتر به این موضوعات فکر می کردیم؛ امروز اینقدر دچاردغدغه های مختلف  نمی شدیم. دغدغه های بی فکری ها و کج اندیشی ها که تنها و تنها زندگیهایمان را به نابودی می کشاند.

واقعا چه بر سر مردم ایران آمده که با اینهمه پیشینه های مختلف فرهنگی اجتماعی، امروز به ثروتی ناچیز تمام انسانیت خود را می فروشند... زندگیشان را حراج میکنند و با موهومات پز می دهند!!!!

چطور زنان و مردان ما که مادر و پدر هم شده اند، هنوز بدنبال یک زندگی عروسکی و بازی گونه واقعیات و حقیقتها را به بازی می گیرند و انتظار دارند به شادی و چیزی شبیه آرامش برسند...اما مگر ممکن است؟؟؟!!!

مگر ممکن است انسان در بازار دنیا عشق را که که اینقدر کمیاب است به بهایی ناچیز بفروشد و بعد از آن انتظار خوشی، شادی، آرامش و ... داشته باشد؟ کاش میدانستیم که این فرصت کوتاه زندگی، با هم بودن،عشق ورزیدن و همه این موهبات الهی به چه راحتی ممکن است از دست برود. کاش بدانیم برای آنچه امروز راحت از آن می گذریم، چه بهای گزافی در آینده باید بپردازیم...

خوش بحال آنانکه می دانند...