در کدام بازی زمین قرار گرفته ای

که مات هستی شده ای؟

چشم بگشا سرباز!

و خانه ای پیش آ

اینجا دنیا برون از دو رنگ نیست

من سیاهم یا سپید

 و تو نیز

و هر آنکس که در این صحنه آمد و رفت

اما...

شاه ندیدم هرگز

گاهی آن دست بزرگ

که نمی بینیمش

بازیی می دهد

و بدان دلخوشکیم....

/ 0 نظر / 15 بازدید