بودن و دیگر هیچ...

مردن جالبه...البته می شد اسم دیگه ای روش گذاشت.اما چیزی هست که تو توی اون جریان هر روز می میری و زنده می شی و گاهی چند بار در روز می میری و زنده می شوی.

یعد دیگه نمیفهمی چرا میمیری یا چرا مدام زنده می شی...

... ولی هنوز این روند ادامه داره.گاهی می خوای تموم بشی یا اصلا نبوده باشی.

ولی هستی و هر لحظه بودنت را مردنت به تو نشون میده.هر چیزی بروشور استفاده داره ولی این دنیا نداره و تو نمیدونی تو این لحظات تو کدوم صفحه هستی...

ولی هستی و بودنت را به هیچ گونه نمیتوانی تغییر دهی.

/ 0 نظر / 8 بازدید